Teddy Afro’s Mistaken Musical Poem

አብዛኛዎቻችን ቴዲ አፍሮን (ቴዎድሮስ ካሳሁን) የምናውቀው በመረዋ ድምጹና በሚያዜማቸው ‹መሳጭ መሳይ› ግጥሞቹ ነው፡፡አንድ ግለሰብ ስለሚያስበውም ሆነ በተለያየ መንገድ ስለሚሰነዝራቸው አስተያየቶች ማንንም የማማከር ግዴታ የለበትም፡፡ ነገር ግን በዘፈንም ሆነ በሌላ መንገድ የሚያስተላልፋቸው መልዕክቶችና አስተሳሰቦች እውነትን መሰረት ያደረጉና በሌሎች ዘንድ ምን ያክል ተቀባይነት ይኖራቸዋል ብሎ ደጋግሞ ማሰብን ይጠይቃል፡፡
እርግጥ ነው ቴዲ የሚለቃቸው ዘፈኖች ሊያስገኙ የሚችሉትን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታዎችን በደንብ አሰልቶ እንደሚያቀንቀንና የት ቦታ በምን ጊዜ ቢቀነቀኑ የበለጠ ገንዘብና ተቀባይነት ሊያመጡ ይችላሉ በሚል ስሜት እንደሚሰሩ ግልጽ ነው፡፡ ለዚህ ጹህፍ መነሻ የሆነኝ ሰሞነኑ በሆላንደ (አምሰተርዳም) ባዘጋጀው የዘፈን ኮንሰርት ያቀነቀነው ዘፈን ግጥሞች ይዘት ነው፡፡ ግጥሞችን እንመልከት፤
ቀስተ-ደመናው ላይ አንበሳው ከሌለ፣
የኢትዮጵያ ባንዲራ ትርጉሙ የታለ? ይለናል አርቲስቱ፡፡
ቁም ነገሩ ግጥም መግጠም ወይም የተሰጠውን ግጥም ማቀንቀን አይደለም፡፡ የግጥሙ መልዕክትና ትርጉም ምን ማለት ነው? የሚለው ነው በአጽኖት መታየት ያለበት፡፡ የኢትዮጵያን ታሪክ በቅጡ የማያዉቁና ተረት ተረትን እውነተኛ የህዝብና የአገር ታሪክ አድርገው ከሚዘክሩ ግለሰቦች በመቀበል ያን እውነት አድርጎ መውሰድ ትልቅ ስህተት ነው፡፡ ዘፋኙ ወደ አቀነቀነው ግጥም ስንኝ እንመለስና በውስጡ የያዘውን መልዕክት እንመልከት፤
አንበሳው የተጫነበት የኢትዮጵያ ባንዲራ ትርጉሙ ምንድነው?
ለቴዲ አፍሮና ለመሰሎቹ በኢትዮጵያ የሚገኙ ኢትዮጰያዊያን በሙሉ የዘር ሀረጋቸው ራሳቸውን ‹የዓለም ምርጥ› አድርገው ከሚጠሩ የኢስራኤል ወገን አድርገው የሚቆጥሩና ከዚህ የዘር ሀረግ ያልተገኘ ሰው በንጉሱ ምህረት በኢትዮጵያዊ ምድር መኖር ቢችልም ቅሉ ኢትዮጰያን የማስተዳደር (የመምራት) መብት እንደሌለው በግልጥ በህገ-መንግሥቱ (በአጤ ኃ/ሥላሴህገ-መንግሥት) ተደንግጓል፡፡ በመሆኑም ራሱን ከአፈ-ታሪኩ ሰሎሞናዊ የዘር ሀረግ መምዘዝ ያልቻለ ሰው ኢትዮጵያዊ እንዳልሆነ ይቆጠራል፡፡ የአንበሳው መልክት ባጭሩ (ሞዓ አንበሳ ዘዕም-ነገድ ይሁዳ) ማለት ነው፡፡ ይህ አባባል ባጭሩ የሚነግረን ኢትዮጵዊነትና ሥልጣን በኢትዮጵያ የሚገኘው የሰለሞናዊ ሥረዎ-መንግሥት ዘር በመሆን ሲሆን ይህም ዘር እግዚአብሄርን ወክሎ ያለምንም ሀይ ባይነት ፍጹማዊ በሆነ መንገድ የተቀረውን ህዝብ የመግዛት (የማስተዳደር) ሥልጣን ይኖረዋል ማለት ነው፡፡ ህዝቡም መሬቱም የንጉሰ ማለት ነው፡፡ ሌሎች ህዝቦች ይህን አምነው ሲቀበሉና መገዛቱንም ያለምንም ማንገራገር ሲቀበሉ በኢትዮጵያ ምድር የመኖር መብት ይኖራቸዋል፡፡ ካልሆነ ግን በተወለዱበትና እትብታቸው በተቀበረበት ምድር ተገደው እንዲፈልሱ ይደረጋል፡፡ ይህን በተጨባጭ ለመስረገጥ ያክል ‹‹በአማካኝ ለ300 ዓመታት ያክል በአገዎች ተይዞ የነበረው ሥልጣን በ1270ዎቹ ወደ ትክክለኛ የስለጣን ባለቤት ወደሆነው ወደሰሎሞናዊው ዘር በሠላማዊ መንገድ ተሸጋገረ›› ይላል አብዛኛው የኢትዮጵያ የታሪክ መጽሀፍት፡፡
ሌላው ቴዲ አፍሮ ያንጎራጎረለትና እንዲሆን የተመኘው ባንዲራ አንበሳው በኩራት የጨበጠውን መስቀል ዘሎታል እንጅ የመስቀሉ ትርጉም በአጭሩ ‹‹ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት ናት፡፡ የተለየ እምነት የሚከተሉ ማለትም እስልምናም ኦሪትም ፕሮቴስታንትም ወይም ባህላዊ ዕምነት ተከታዮች ኢትዮጵያዊ አይደሉም›› እንደማለት ነው፡፡ ቢኖሩ እንኳ የሚጠሩት ኢትዮጵያዊ ተብለው ሳይሆን በበኢትዮጵያ የሚገኙ ሞስሊሞች፣ በኢትዮጵያ የሚገኙ የኦሪት ወይም ደግሞ የሌላ እምነት ተከታዮች በመባል ነበር፡፡
ታዲያ ቴዲ አፍሮ በሆላንድ ምድር ያዘጋጀው ሙዚቃ ኮንሰርት ግጥም
ቀስተ-ደመናው ላይ አንበሳው ከሌለ፣
የኢትዮጵያ ባንዲራ ትርጉሙተ የታለ? ማለት
ያን ያለፈ የግፍ ሥርዓት ለመመለስ የተቀነቀነ ላለመሆኑ በምን ማረጋገጥ ይቻል ይሆን? እርግጥ ነው ይህ ኮንሰርት አምሰተርዳም (ዉጭ አገር) ያደረገበት ዋና ምክንያት የተሻለ ገንዘብ ለመቃረም ይሁንእንጅ አሁን በኢትዮጵያ በመተግበር ላይ ያለው የፌደራል ሥርዓት የግል ጥቅማቸውን ያጎደለባቸው መስሎ የሚሰማቸው የድሮ ሥርዓት ናፋቂዎች የተሰባሰቡበትና የሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል መብት መረጋገጥ የሚያቅለሸልሻቸው መጠራቀሚያ ቦታ መሆኑን ማወቁ አቀንቃኙ ጥሩ የገበያ ባለሙያ አማካሪ እንዳለው ያሳያል፡፡ ከዛ ባለፈ ግን ‹አንበሳው› ላይመለስ ሞቶ ተቀብሯል፡፡ ሙትን መገነዝና ጊዜ እየጠበቁ በተለያየ መንገድ መዘከር ይቻል እንደሆን እንጅ ህይዎት መዝራትና ማዳን ፍጹም አይቻልም፡፡ በዚህ የሞተ አንበሳ ሥም ኢትዮጵያዊያን መከራና ሥቃይ አሳልፈዋል፡፡ በአገራቸው ላይ የባዕዳነት ስሜት እየተሰማቸው ኖረዋል፡፡
ቴዲ አፍሮ በመቀጠል በኢትዮጵያ ለዘመናት በውሸት ተረት ተረት ሲነገር የነበረን ‹‹የሰሎሞናዊ›› የዘር ሀረግን እውነት አድርጎ በመቀበል ዛሬም ኢትዮጵያዊያን የነሉሲ (ድንቅነሽ) የደምና የአጥንት ክፋይ መሆናቸውን በመካድ ራሳቸውን ‹የምርጥ ዘር› ከሚሉት የኢስራኤል ወገን ናቸው ብሎ ለማምታት እንዲህ ብሎ አቅንቅኗል፤
‹‹ሳባና ሰለሞን እናትና አባቴ፣
አትማልዷትም ወይ ለኢትዮጵያ ናቴ፡፡››
እርግጥ ነው የዘፋኙ መሳሳት መነሻው ከእርሱ የሚጀምር ሳይሆን ያለፉት ገዥዎቻችን ‹‹እኛ ጥቁር ሳንሆን ከሰለሞን ዘር ሲወርድ ሲዋረድ የተገኘን የ‹ሴም› ዝርያ ያለን ነን ብለው ራሳቸውንና ኢትዮጵያዊያንን በማንነት ቀውስ ከዘፈቁበት ጊዜ ይጀምራል፡፡ ምን አልባት ቴዲ ልብ ያላለው ጉዳይ የዚያ ዘመንና የአሁኑ ዘመን ትውልድ የአስተሳሰብና የእውቀት ደረጃ ተመሳሳይ አለመሆኑን ነው፡፡ የዚያ ዘመን የታሪክ ምንጭ ብቸኛው መጽሀፍ ክብረ-ነግሥት የሚሉት በአራት የተለያዩ ቋንቋዎች ከእንደኛው ወደሌላኛው በቅብብሎሽ እየተተረጎመ የግለሰቦችን የግል ሥሜት አጭቆ ወደ አገራችን የገባ ተረት ተረት ነው፡፡
ልብ በሉ ይህ ክበረ-መንግሥት የተባለው ተረት ተረት መጽህፍ ከኢትዮጵያዊያን ይልቅ የኢስራኤልን ህዝብ ታላቅነት የሚያደንቅ፣ ኢትዮጵ አገራችንን ሳይሆን በመካከለኛው ምሥራቅ የምትገኘውን ኢስራኤል ‹የተስፋይቱ ምድር› እንድንል፣ንፁሁን ኢትዮጵያዊ (ኩሽ ህዝብ) የሴም ወገን አድርጎ የሚያቀርብና ከቀደምት ገዥዎቻችን አስከተራው ህዝብ ድረስ በማንነት ቀውስ ውስጥ እንዲዘፈቅ ያደረገ የክህደት ዲሪቶ ነው፡፡ ይህ በሰለሞንና በሳባ መካከል ተደረገ የሚባለው ተረት ተረት ግንኙነት እውነት ቢሆን እንኳ በአገራችን ባህል በህጋዊ ጋብቻ ያልተወለደ ልጅ ‹ዲቃላ› እየተባለ ነው የሚጠራው፡፡ ይቅርታ! ለቃሉ አጠቃቀም፡፡ የእኛ ገዠዎችና የእነሱ አቀንቃኝ ህዝቦች ግን ዲቃለነታቸውን በኩራት ተቀብለው ይተርኩታል፣ ያዜሙታልም፡፡ በቤተ ክርስቲያን ጭምር አሁንም ይሰበካል፡፡ ለማንኛውም እኔ የኩሽ ኢትዮጵያዊ ዘር በመሆኔ አንድም ቀን ‹‹የሰለሞን ዲቃላ ነኝ›› ብየ ስለማላውቅ በእነዚህ ሰዎች አፍርባቸዋለሁ፡፡ ግን እኮ ሰለሞን የተባለው የኢስራኤል ንጉስ ግንኙነት ፈፀመ የሚባለው ከንግስቷ ብቻ ጋር ሳይሆን ‹የንግስቲቱን› ደንገጡርም ደፍሮ(rape) ወንድ ልጅ አስወልዷል ነው የሚባለው፡፡ ክብርና ንግሥና በኢሰራኤሉ ንጉስ በኩል የሚገኝ ከሆነ ከደንገጡሯ ተወለደ ተብሎ የሚተርክለትና የእሱ የዘር ሀረግ የሆኑት ሌሎች ኢትዮጵያዊያን ‹‹የቀዳማዊ ሚኒሊክን›› ያክል ክብር ያልተቸራቸው ለምን ይሆን? እንዳውም የሁለቱ ዘሮች የተለያዩ ባላንጣ ህዝቦች ተደርገው ለዘመናት በጦርነትና በጥላቻ አዙሪት ውስጥ እንደኖሩ ይተረካል፡፡ እባካችሁ የምታውቁ አስረዱኝ! ቀዳማዊ ሚኒሊክ በየትኛው ዘመን፣ የት ቦታ የነገሰና የገዛ ንጉስ ነው? ይቅርታ! ከዋናው ነገረ-ሀሳቤ ወጣሁ፡፡
የቴዲ አፍሮ ‹አትማልዷትም ወይ› መሰረታዊ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ከተረተረቱ የሰሎሞን ወገን ያልሆነ ህዝብ በኢትዮጵያ ምድር አኩል በዚህ ሥርዓት መታየት መጀመሩ ‹ኢትዮጵያን አፈራረሳት› ከሚል አጉል ማላዘንና ያን ሙት ሥርዓት ለመመለስ ከማሰብ የመነጨ ለመሆኑ ለሁላችንም ግልጽ ነው፡፡ ቴዲ አፍሮ በነካ አፉ ማቀንቀን የነበረበት ‹‹እኛ የምርጦች ዘር ስለሆን ሌሎች ኢትዮጵያዊያን በኢትዮጵያ ምድር መኖር አትችሉም›› ተብሎ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ሊያነሳ ይገባው ነበር፡፡ የአገው ህዝቦቸ አካል የሆኑት ገዥዎች ባወጡላቸው አጠራር ‹ፈላሻዎች› ዓለም ያልሰማው የዘር ማጥፋት ወንጅል ‹በሰሎናዊ ተብየው› መንግሥት ተፈጽሞባቸዋል፡፡ አቀንቃኙ ማወቅና ማሳወቅ የነበረበት ዓለም የማያውቀውን ይህን የዘር ማጥፋት ወንጀል ነበር፡፡
ኢትዮጵያ በዘርኝነት ስትታመስ የነበረችው በሰለሞናዊ ሥርዓት እንጅ ዛሬ ሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች እኩል መብት በተሰጣቸው በአሁኒቱ ኢትዮጵያ አይደለም፡፡ ምን አልባት እነዚህ ራሳቸውን ‹የምርጦች ወገን› ነን ብለው የመደቡ በአገር ቤትና በውጭ አገር የሚኖሩ ሰዎች የሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል መብት መጎናፀፍ ለቴዲ አፍሮና ደጋፊዎቹ ኢትዮጵያን በዘር ማተራመስ ሊመስላቸው ይችላል፡፡ ይህ አስተሳሰብ አለ አንኳ ብለን ብንነሳ ምነጩ ራሳቸውና ራሳቸው ብቻ ለመሆናቸው መገመት አያዳግትም፡፡‹‹ኢትዮጵያ በዘር ተከፋፈለች፣ በጎጥ ተዋቀረች›› የሚሉት እነዚህ ራሳቸውን የውሸት ሥም ሰጥተው እኛ ከዳር አስከዳር ያልገዛናት ኢትዮጵያ እንደተከፋፈለችና እንደተቆራረጠች ይቆጠራል ከሚል አጉል ቅዠት የሚመነጭ ነው፡፡ ኢትዮጵያዊያን ያለስማቸው ሥም ያለ መግባራቸው አጉል መግባር፣ ያለዕመነታቸው አጉል ዕምነት የተለጠፈባቸው በማን ሥርዓት እንደሆን ሁሉም ኢትዮጰያዊ ቴዲ አፍሮንና መሰሎቹን ጨምሮ በግልጽ ያውቁታል፡፡
ቴዲ አፍሮን የተጣባው ሌላው ተውሳክ ዘፈን መዝፈን ከጀመረ አንስቶ አስካሁን የሚያቀነቅው ራሱን ብቸኛ ‹የሀሳዊው ሰለሞን› ወራሽ ብሎ ለሰየመው አንድ መንደር ብቻ ለተገኙ መሪዎች መሆኑ ይህ ግለሰብ በዘረኝነትና በጠባብነት ልክፍት የተለከፈ መሆኑን ማየት ይቻላል፡፡ ጥቁር ሰው፣ ኃይሌ ሀይሌና ሌሎቹን ዘፈኖች መጥቀስ ይቻላል፡፡ ይሁንእንጅ ከእነዚህ ሰዎች በፊት እንድ አጼ ቴዎድሮስ፣ አጼ የኋንስ፣ አሉላአባነጋንና ሌሎች ጀግኖች ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሲታገሉ መስዋት ሆነዋል፡፡ የእነዚህን ታላቅ መሪዎች ተጋድሎና መግባር የሚያወድስ አንዲትም ስንኝ አልተቃኘም፡፡ በርግጥ የፈለገውን ማወደስ የማይፈልገውን መተው ግላዊ መብቱ ነው፡፡ ነገር ግን የተወሰኑ መሪዎች ብቻ ለኢትዮጵያ አንድነትና ነጻነት የታገሉ አስመስሎ መደስኮር ምክንያቱ በጣም ግልፅ ነው፡፡ ስለቴዎድሮስ፣ ስለ የኋንስ ወይም ስለሌለች ጀግኖች ግጥም ተደረደረ አልተደረደረ ስለጅግንነታቸው ከኢትዮጵያ አልፎ በዓለም ህዝብ ዘንድ ሲመሰክር ይኖራል፡፡
ሰሞኑም አምሰተርዳም ላይ ዘረኝነትን አወገዝኩ ብሎ ባዘጋጀው የሙዚቃ ኮንሰርት ሌላ ዘረኝነትን እንዲህ በማለት አቅንቅኗል፡፡
‹‹ምን ይላል ሚኒይልክ ምን ይላል ተዎድሮስ፣
የአንድነቱ ጎጆ በዘር ሲታመስ፣
ምን ይላል ሚኒሊክ ካሳ ተዎድሮስ፣
ምን ይላል የኋንስ ተፈሪ ቴዎድሮስ፣
የተዋለደ ሰው በዘር ሲታመስ፡፡››
ይህ ግጥም በእውነቱ ምን መልዕክት ለማስተላለፍ የተደረደረ ነው? በኢትዮጵያ ያሉ ህዝቦችን በሙሉ እውቅና ሰጥቶ በእኩል መብት በኢትዮጵያ ሰማይ እንዲኖሩ ማድረግ ዘረኝነቱ ምን ላይ ይሆን? ዘርኝነት ማለት የተለያየ ቋንቋ፣ ባህልና ወግ ያላቸውን ህዝቦች በአንድ የዘር ከረጢት ቋጥሮ ማንነታቸውንና የግል መጠረያ የሆነውን ስማቸውን መቀየር ወይስ ተፈጥሯዊ መብታቸውን ማረጋገጥ? በእውኑ ይህ የፌደራል ሥርዓት ኢትዮጵያዊያን በዘር ተቧድነው እርስ በእርስ እንዲፋጁና እንዲታመሱ በአዋጅ ደንግጓል? የሁሉም ኢትዮጵያዊያን በእኩልነት መኖርና የውስጥ የራስ አስተዳደር መመስረት መከፋፈል የሚሆነው በቴዲ አፍሮና መሰሎቹ ጭንቅላት ካልሆነ በስተቀር በግልጽ በህገ-መንግሥቱ የተቀመጠ የመከፋፈል አንቀፅ አለ? የግል ሥሜት የተጫጫናቸው ቡድኖችና ግለሰቦች ሥርዓቱን አዛብቶ በመተርጎምና የግል ጥቅማቸውን ለማራመድ ሥርዓቱን የጥላቻ ምንጭ አድርገው ተጠቅመውበት ሊሆን ይችላል፡፡ ህዝቦች በሌሎች ክልል ተዘዋውረው የመኖርና ሀብት የማፍራት መብታቸውን ነፍገውና ህገ-መንግሥቱ በግለጽ ካስቀመጠው በተቃራኒ እየሄዱ ሊሆን ይችላል፡፡ የፌደራል ሥርዓቱ ግን ኦሮመው ወደ አማራ፣ አማራው ወደ ትገሬው፣ አፋሩ ወደ ሶማሌ ሶማሌው ወደ ደቡብ ወይም ወደ ሌላ አካባቢ አንዳይዛወር አልደነገገም፡፡ ይህ የሚያሳየው ችግሩ ያለው ከሥርዓቱ ሳይሆን ከተወሰኑ ግለሰቦች የተንሸዋረረ የጠባብነትና የትምህክት አስተሳሰብ መሆኑ ግንዛቤ ሊያዝ የግድ ይላል፡፡ አንድ ብሔር ከሚኖርበት ክልል ወደሌላው ክልል ስፖርት ለወዳጅነት የሚል መርህ አንግቦ ለመጫዎት በሄደበት ከተማ በዘሩ ተሰድቦ የሚመለስ ከሆነና ሌላውም አጸፋውን ‹አይን ላጠፋ አይን የሚል የኦሪት ዘመን ህግን የሚከተልና በዚያ መልኩ የሚያስተናግድ ከሆነ ችግሩ ያለው ከሥርዓቱ ሳይሆን ከአንዳንድ ጽንፈኛና ዘረኛ ግለሰቦች የሚመነጭ ነው፡፡ መቸም መንግሥት በህገ-መንግስቱ ‹‹ወደ ክልላችሁ የሚመጡ የሌላ ብሔረሰቦችን በዘራቸው ስደቧቸው ወይም ድንጋይ ወርውሩባቸው የሚል ህግ ያስቀመጠ አይመስለኝም፡፡ ይህ ባልሆነበት ሁኔታ ሥርዓቱ ለምን በጭፍን ጥላቻ ይወገዛል? ወይስ ደገሞ ‹‹እኛ ያልጋገርነው እንጀራ እኛ ያለወጠወጠነው ወጥ ይበላሻል›› ከሚል የተሳሳተ አስተሳሰብ የሚመነጭ? ኢ.ህአዴግ እየተከሰሰ ያለው በህዝቦች መካከል ለዘመናት ሰፍኖ የነበረው የተዛባ ግንኙነት አለማስቀጠሉ ከሆነ ከብሔራዊ ጭቆና ለመውጣት የተካሄደው ረዥምና መራራ ትግል ያን ለማስቀጠል አልነበረምና ተሳስቶ እንኳ ይህን ላድርግ ቢል በህዝባዊ ማዕበል ከመብረ-ሥልጣኑ በአንድ ቀን ጀንበር እንደሚወገድ ጥርጥር የለውም፡፡ ሊታወቅ የሚገባው አብይ ጉዳይ ኢህአዴግ እንደመንግሥት ቀጠለም አልቀጠለም የፌደራሉን ሥርዓት ሊቀለብስ የሚችል አንድም ኃይል ከአሁን በኋላ ሊመጣ አይችልም፡፡ ይህ ሥርዓት የኢህአዴግ ሳይሆን የህዝቡ ከሆነ ውሎ አድሯል፡፡ ይህን ሥርዓት ለህዝቦች ልዕልና የሚጨነቁ ዜጎች ሁሉ የፖለቲካ አባልነት ካርድ ተሸከሙ አልተሸከሙ ይቆረቆሩለታል፡፡
እርግጠኛ ነኝ ቴዲ አፍሮ የተገኘበትን ብሄረሰብ ጨምሮ በኢትዮጵያ የሚገኙ ሌሎች ብሔር ብሄረሰቦች ኢህአዴግ ወደ መንበረ-ሥልጣን ከመጣ ጊዜ በኋላ የተፈበረኩ የኢንዳስትሪ ምርቶች ሳይሆኑ ድሮም በኢትዮጵያ ሰማይ ሥር ይኖሩ የነበሩ ዛሬም የሚኖሩ ለወደፊትም የሚኖሩ ህዝቦች መሆናቸው ግልጽ ነው፡፡ኢህአዴግ ኖረም አልኖረም የህዝቦች የአኗኗርና የመብት ጉዳይ ይለያይ ካልሆነ በስተቀር ከመኖር የሚገታቸው አንድም ነገር የለም፡፡ ልዩነቱ በሰሎሞናዊ ዘመን እነዚህ ህዝቦች በእኩል መብት የሚኖሩ ሳይሆኑ በንጉሱ ምህረት ብቻ የሚገዙ ነበሩ፡፡ ዛሬ ግን ሁሉም አንድ አይነት መብት አግኝተዋል፡፡ ይህ ከሆነ የቴዲ አፍሮ ችግር የሚያጠነጥነው ሙትን አሳምሮ ከመገነዝ ያለፈ ኢትዮጵያዊያንን አብሮ በሰላም የሚያስቀጥል አይመስለኝም፡፡ ያንበሳ ምስል የተጫነበት ባንዲራም ከሥርዓቱ ጋር አብሮ ተቀብሯል፡፡
ሙት ገናዦች ሙትን ያሸሞነሙኑትና ያሳምሩት ካለሆነ በስተቀር ነብስ ሊዘሩለት ከቶም አይችሉም፡፡ ቴዲ አፍሮና መሰሎቹ ከሙት ገናዥነታችሁ ወጥታችሁ አዲሲቷን ኢትዮጵያ እንዴት በጋራ መገንባት እንዳለብን በጋራ ብንሰራ ለኢትዮጵያና ለህዝቦቿ የሚበጅ ይመስለኛል፡፡
ይህ ቴዲ አፍሮ ሁሉም ሰው ለህሊና መገዛት እንዳለበት ሲመክረን፣
‹ አስገምቸ ራሴን፣አልሞላውም ኪሴን› የሚል የዘፈን ስንኝ በአንድ ወቅት አቅንኖ ነበር፡፡ እውን ዘፋኙና ድርጊቱ ምን ያክል የተጣጣሙ ናቸው?
ሁላችንንም ከሙት ገናዥነት አውጥቶ የራሳችን ታሪክ ሰሪ እንድንሆን ፈጣሪ ይርዳን! አሜን፡፡

Advertisements
This entry was posted in Agaw Kemant. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s