ይድረስ ለጭልጋ ወረዳና ለሌሎች አካባቢ የቅማንት ህዝብ በሙሉ

By Birtu W.

የቅማንት ህዝብ ሆይ!
ለዘመናት በማንነትህ ምክንያ ማለትም ቅማንት በመሆንህና ‹‹ቅማንት ነኝ›› በማለትህ ብቻ ለሰው ልጅ አይደለም ለተራ እንሰሳ የማይታሰብ ግፍና መከራ ተፈፅሞብሀል፡፡ ያንተ አባቶችና እናቶች ለባለፉት 800 ዓመታት ያክል በሀሳዊው (በውሸት) ሰሎሞናዊ ዳይናስቲ ተብየው አገዛዝ ቋንቋቸውን፣ ባህላቸውን፣ ታሪካቸውን በመግፈፍና የሌላ ማንነት በላያቸው ላይ ለመደረብ ሲባል ከባድ መከራን ቢያሳልፉም ያን ሁሉ መከራና ግፍ ተቋቁመው ማንነትህ በተጓደለ መልኩም ቢሆን አሁን ያለህበት አድርሰውልሀል፡፡ በዚህ ሁሉ የመከራና የሰቆቃ ሂደት ግን የጥንት አባቶችህ ማንነታቸውን ለማስቀጠል ሲሉ የደምና የአጥንት ዋጋ ከፍለውልህ አልፈዋል፡፡
ግፉን መቋቋም ያቃታቸውና መከራው የጠናባቸው አብዛኛው ወገኖችህ ደግሞ ሳይወዱ በግድ የሌላ ማንነት ተጭኖባቸው ግማሾቹ ‹‹ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ›› በሚል ቢሂል ውስጣቸው እየበገነ የሌላ ማንነት ታቅፈው አሁነም ድረስ ተቀመጥዋል፡፡ ገሚሶቹ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ራሳቸውን አጥፍተውና የድሮ ማንነታቸውን ደምስሰው ሥርዓቱና የሚከተሉት የተዛባ የእምነት ስብከት ባላባሳቸው አስተሳሰብ ምክንያተ አንተን እንደዝቅተኛ ፍጡር እንዲያዩህና እያንቋሸሹህ የሚያደርግ ስብዕናን በአገዛዙ ተላብሰው ዘመናትን ተሻግረው አስካሁኗ ሰዓት ደርሰዋል፡፡
በዚያ የሰሎሞን ተብየው ሥርዓት የደረሰው ግፍና መከራ በአንተና በአንተ ብቻ የተፈፀመ ሳሆን ጠባሳው በሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረቦችና ህዝቦች ላይም ቢሆን አለ፡፡ በኢትዮጵያ የሚገኙ ሁሉም ብሔረሰቦች ያ ሁሉ የግፍ ፍላፃ አርፎባቸው አልፏል፡፡ ይሁን እንጅ በአንተ ላይ የደረሰው መከራ በሌሎቹ ከደረሰው መከራ ለየት የሚያደርገው አንተ መከራውን ከምንጩ መጋትህና አስካሁኗ ሰዓት ከዚያ የበሰበሰ አስተሳሰብ አለመላቀቅህ ብቻ ነው፡፡
ዛሬ እነዚህ የኢትዮጵያ ህዝቦች በስማዕታቶች ደምና አጥንት የመከራውን ቀንበር ለአንዴና ለመጨረሻ ቢሰባብሩትም አንተ ግን እንዳላመታደል ሆኖ የምትገኘው ይህ መከራ ከሚመነጭበት አካባቢ በመሆኑ ከባለፈው የስቃይና የመከራ አገዛዝ መላቀቅ ተስኖህ አስካሆኗ ደቂቃ ድረስ በጥይት አረር እየተቆላህ ትገኛለህ፡፡ ያ በአገሪቱ በሙሉ ከሰሜን አስከ ደቡብ ከምዕራብ አስከ መሥራቅ ተበትኖ የነበረው የግፍ አገዛዝና የትምህክት አስተሳሰብ ስማዕታቶች በከፈሉት መስዋትነት ተጠራርጎ ከየአቅጣጫው ቢወገድም በአንተ ላይ ግን የዚያ የግፍ አተላ በላይህ ላይ ተደፍድፎ እንዲቀጥል ተደርጓል፡፡ በአገሪቱ ተበትኖ የነበረው የግፍና የጭቆና አገዛዝ ተጠረቃቅሞ የግፍ በትሩን ባንተ ላይ በማሳረፍ ላይ ይገኛል፡፡
የተከበርከው የቅማንት ህዝብ!
ይህን መከራ እንደሌሎች ኢትዮጵያዊያን ከላይህ ላይ አሽቀንጥረህ ለመጣል በኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ትግልና መስዋትነት የፀደቀውን ህገ-መንግሥት መሰረት አድርገህ የእኩልነት መብት ለመጠየቅ አንተ በመረጥካቸውና በወከልካቸው ልጆችህ አማካኝነት ብትጠይቅም አለመታደል ሆኖ ጥያቄህ የተያዘው በእነዚያ የግፍ አገዛዝ ወራሾች እጅ በመሆኑ ለባለፉት አመታት ሲውገረገር መቆየቱን ለአፍታም አትዘነጋውም፡፡ይሁን እንጅ የታገሉለትን የብሔር በሔረሰቦች እኩልነት በፅናት ለማሰከበር በሚተጉ የቁርጥ ቀን ልጆችና ህገ-መንግሥቱ ሳይሸራረፍ አንዲተገበር በሚተጉ፤ ያልተንበረከኩ የኢህአዴግ ታጋዮች አማካኝነት በጊዜ ሂደትም ቢሆን ትግልህ ፍሬ አፍርቷል፡፡ ‹‹ቅማንት የለም›› ያሉ የትምህክት አመራሮች እሬት እሬት እያላቸውም ቢሆን ማንነትክን ተቀብለው በቁራሽ መሬት ሊወስኑህ ውሳኔ አስተላለፈዋል፡፡ አሁን እያደረሱብህ ያለው የግፍ ግድያና ሰቆቃ የጠየከው መብት በተሟላ መልኩ እንዳይመለስና ጉዩን ወደሚመለከተው አካል አንዳታደርስና እንዳታነሳ ለማድረግና የቀጨጨ የቅማንት አስተዳደር ለመመስረት ካላቸው ግልጽ ፍላጎት የመነጨ ነው፡፡ ከዚያ ውጭ ምንም ህገ-ወጥ ሥራ የሰራኸው ነገር እንደሌለ እነሱም ያውቁታል፡፡ አንተን ለመግድልና ባላቸው ዓላማ መሰረት በረቀቀ ዘዴ የራሳቸውን የፖሊስ አባል እራሳቸው አቁስለው ኮሚቴውን ለመወንጅል ሞከሩ፡፡ ያንተ ልጆች ግን እንኳን ጥይት ተኩሰው የሰው ልጅ ለማቁሰል ቀርቶ እንዲት ጠጠር እንኳ በማንም ላይ እንዳልወረወሩ እነሱም ቢሆን ያውቁታል፡፡
ይህ የአንተን ውክልና ይዞ መብትህን ለማስከበር ሲንቀሳቀስ የነበረ የቅማንት ኮሚቴ አነሰም በዛም አብዛኛው የራሱ የሆነ መተዳደሪያ ያለው አንዳንዶቹ ቢፈልጉ በመንግሥት መዋቅር ውስጥ ሆነው በእውቀታቸውና በችሎታቸው (ምንም እንኳ ችሎታና እውቀት ለሥልጣ ባያበቃም) አስከሚኒስተርነት ማዕረግ ሊደርሱ የሚችሉ፣ ቢፈልጉ በሙያቸው የፈለጉበት ቦታ ተቀጥረው ወይም የራሳቸውን ሥራ ፈጥረው መኖር የሚችሉ፣ አለያም ቢፈልጉ በአገር ውስጥ ቢፈልጉ ከአገር ውጭ ወጥተው የተቀናጣ ህይወተ መምራት የሚችሉ ናቸው፡፡ ይሁን እንጅ አንተ በማንነት ቀውስጥ ውስጥ እየተረመጠመጥክ፣ በማንነትህ እየተናቅህና እየተሰደብክ፣ በድህነት ውስጥ እየማቀክ ስትኖር የራሳቸው ምቾት ምንም እንዳልሆነ በመረዳት አገሪቱ ያፀደቀችውን ህገ-መንግሥት በመጠቀም መብትህን ለማስከበርና ከዚህ ዘመን ተሻጋሪ ግፍ አንተን ለማላቀቅ አንተ የሰጠሀቸውን ሀላፊነትን በመሸከም ወደሰላማዊ ትግል እንዲገቡ ተገደዋል፡፡ በዚህ የሰላማዊ ትግል ሂደት ምንም እንኳ የሰፊው ህዝብ ድጋፍና ሞራል ወሳኝ ቢሆንም አነዚህ የኮሚቴ አባላት በትምህክት አመራሩ ለባለፉት ዓመታት የተለየ መከራ እና እንግልት፣ አስርና ስቃይ፣ ሞትና የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ሁላችሁም ቋሚ ምስክሮች ናችሁ፡፡
ይህ ኮሚቴ በህግ ሳይሆን በሀይል፣ በእኩልነት ሳይሆን በበላይና በበታች በሚያምኑ የወረዳ፣ የዞንና የክልል አመራሮች እጅግ ከባድ መከራን ተቀብሏል፡፡ ይህን መከራ የተቀበሉት አንተ የወከልካቸው ትምህክቶች እንደሚሉት ነገ ከሚቋቋመው የቅማንት የራስ አስተዳደር የሥልጣን ፍርፋሪና ሌላ ጥቅም ጠብቀው ሳይሆን ያንተ መከራና ስቃይ እንዲያበቃ በመወሰናቸውና አንተ የሰጠሀቸውን አደራ ከዳር ለማድረስ ነው፡፡ የአንተ አንገት መድፋት፣ በማንነትህ ምክንያት በሚደረስብህ መድሎና መገለል ለአንዴና ለመጨሻ ነፃ እንድትወጣ ቃል-ኪዳን በመግባታቸው ብቻ ነው፡፡ ሥልጣንና ዝናን ለራሳቸው ቢፈልጉ ኑሮ የትምህክት ቡድኑ ዛሬም ጥያቄውን ርግፍ አድርገው ትተው የእነሱ አሽከር እንዲሆኑ አሁንም ድረስ እያባበሏቸው ይገኛሉ፡፡ ለዚህ ማሳያ ከአንተ አብራክ የተገኙ ቅጥረኛ የቅማንት ባንዳዎች በወገናቸው ላይ የግፍ ግድያ እንዲፈፀም እያደረጉ ነው፡፡ እነዚህ የአንተን አደራ የተቀበሉ የቁርጥ ቀን ኮሚቴ አባላት የግል ጥቅም ቢያሸንፋቸው ይህን ማድረግ ይሳናቸው ነበር ትላለህ?
በእነዚህ ጥቂት ባንዳ ልጆች እገዛ የትምህክቱ ርዝራዥ ከአራቱም አቅጣጫ ሀይሉን በማሰባሰብ በሌሎች ላይ ያጣውን የተራ የባላይነት አመለካከት በአንተ ላይ ለመጫንና ኢትዮጵያን ወደነበረችበት የብሔረሰብ አስር ቤት ለመመለስ አንተ ይዘህ የተነሳኸውን የእኩልነት መብት ዳር እንዳታደርስ የግፍ የብረት ቃታውን ከፍቶ፣ ምላጭ ስቦና አነጣጥሮ ተኩሶ በአደባባይ ላይ እየጨፈጨፈህ ይገኛል፡፡ ለገበያ የወጡ እናቶች፣ አባቶች፣ ወጣቶች ጥዋት ደህና ዋሉ ብለው ከቤታቸው ወጥተው በግፈኞች በተተኮሰባቸው የጥይት አረር ሞተው አስከሬናቸው በቃሬዛ ተመልሷል፡፡ የዚህ ሁሉ መከራ ምንጩ አንተ ወይም የወከልካቸው ኮሚቲዎች ጠበንጃ አንግበው ህዝብ ሲያሸብሩና ሥርዓቱን ለመናድ ሲንቀሳቀሱ ተገኝተው ሳይሆን ያንተን ነፃነት ለማስመለስ በሰላማዊ የትግል አግባብ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ አንተ በሰጠሀቸው ሀላፊነት መሰረት ህዝብ ለሰላማዊ ሰለፍ ሲቀሰቅሱ በመገኘታቸው ብቻ ነው፡፡ ይሁን እንጅ የትምህክት አመራሩ አንተ የወከልካቸውን ኮሚቲዎች ‹‹ህገ-ወጥና በህዝብ ውክልና የሌላቸው ናቸው›› ብሎ በአንተ ላይ ዘብተውብሀል፡፡ ለ24 ዓመታት ማንነትክን ያልመለሰና በግፍ አገዛዝ አድርጎ የኖረ የትምህክት ቡድን ‹‹ጥያቄውን እኔ ነኝ›› የመለስኩልህ ብሎ አፌዘብህ፡፡
‹‹ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሀል›› እንደሚባለው በአደባባይ ላይ የንፁኃንን ደም ከአፈሰሱና ከረሸኑ በኋላ ‹‹የዚህ ሁሉ ድርጊት ምክንያቱ የቅማንት ኮሚቴዎች ናቸው›› እያሉ የቅማንትን ኮሚቴ ከፊሉን በግፍ አስር ቤት ሲያጉሩት ከፊሉን ደግሞ ከሚኖርበት አካባቢ በግፍ እንዲሸሹ ተደርገው በመከራ ውስጥ ይገኛሉ፡፡ የእነዚህ ህገ-ወጥ ግለሰቦች የግፍ ግድያ ድርጊት እንደምክንያት ያልተፈቀደ ሰላማዊ ሰልፍ ለመከልከል የተወሰደ እርምጃ ሳይሆን ያንተን ደም በከንቱ ለማስፈሰስ ለዘመናት ሲቋምጡና ሲያቅዱ ለነበረው ዕቅዳቸው የወሰዱት ድርጊት ነው፡፡ ይህ ሰልፍ ተደረገም አልተደረገም በማንኛውም ጊዜ እነዚህ ግፈኞች የግፍ ብትራቸውን በአንተ ላይ ከማሳረፋቸው አይመለሱም ነበር፡፡ ልዩነቱ የጊዜ ብቻ ነው የሚሆነው፡፡ ከአንተ አብራክ የወጡት እነጠገነ ወለላው ከእርሻ ቦታቸው ላይ በግፍ የተረሸኑት ሠላማዊ ሰልፍ በመጥራታቻው ወይም እነሱ በሀሰት እንደሚከሷቸው የአሸባሪ ድርጅት አባል ሆነው አልነበረም፡፡ ምክንያቱ የቅማንት ቁርጠኛ ልጆች መሆናቸውን ስለሚያውቁና አንተን እየከፋህ እያዩ ዝም የማይሉ ጀግኖች መሆናቸውን ስለሚያውቁ በቅድሚያ በግፍ እንዲረሸኑ ተደርገዋል፡፡ ይሁን እንጅ እነሱን ያስገደሉ የመንግሥት አካል የነበሩ የትምህክት ስብስብ ግለሰቦች ግን ንፁሀን የመከላከያ ሰራዊት በግፍ ገለው ገንዘብ በመዝረፋቸው ዛሬ በህግ ቁጥጥር ውስጥ ውለዋል፡፡ ልብ በል ዛሬም የሚያስገድሉህ የእነዚህ ቅሪቶች ናቸው፡፡
የተከበርከወ የጭልጋ የቅማንት ህዝብ!
እነኝህ ግፈኛ አመራሮች በንፁኃን ላይ የፈፀሙት የግፍ ግድያ አልበቃቸው ብሎ ዛሬ በየመንደሩና በየቀበሌው እየዞሩ ደርግ ሲያደርግ እንደነበረው ‹‹ሰኔ 6 ቀን በግፍ የተገደሉ ሰዎች ያስገደሏቸው የቅማንት ኮሚቴዎች ናቸውና በጥፋተኛነት አንተ እንድትፈርጅላቸውና አሳልፈህ ለእነዚህ ግፈኞች በራስህ ፍርድ እንድትወስንላቸው ሲያስገድዱህ ይውላሉ፡፡ እነዚህ ዘረኛ አመራሮች ሥርዓቱን ከእነሱ እኩል እያገለገሉ የሚገኙ የቅማንት ልጆች የፖሊስ አባላት ላይ በተጠናወታቸው የዘረኝነት ተግባራቸው ምንም ሳያደርጉ ቅማንት በመሆናቸው ምክንያት ትጥቃቸውን በማስወረድ ላይ ይገኛሉ፤ የቅማንት የመንግሥት ሰራተኞች ያለበቂ ምክንያት እያገዱ ይገኛሉ፡፡ እነዚህ አመራሮች አንተን በግፍ የገደለውን ልዩ ሀይል በመኖሪያ ቀየህ አሰማርተው እንድትቀልበው፣ ገንዘብና ጉልበትክን አውጥተህ ካምፕ እንድትሰራለት እያስገደዱህ መሆኑን ለአንተ መናገር ለቀባሪ ማርዳት ነው፡፡

ይህ ሁሉ እየሆነ በአይንህ እያየህና እያወቅህ በጭልጋ ወረዳ በተለይ በአንዳንድ ቀበሌዎች ጥፋቱን የፈፀመው ራሱ ግፈኛው የመንግሥት አመራር መሆኑን በግልጽ ቢያስቀመጡም በአንዳንድ ቀበሌዎች ግን (የቀበሌዎችን ስም መጥቀስ አልፈልግም) ‹‹ጥፋተኞች የኮሚቴ አባላት ናቸው ለፍርድ ይቅረቡ›› የሚል ውሳኔ በስብሰባ እንደደረሱ ተሰምቷል፡፡ እነዚህ ግፈኛ አመራሮች እያደረጉ ያሉት እውን ለሞቱት ወገኖችህ አዝነው የሟች ወገኖችን እንባ ለማበስ ሳይሆን ያነሳኸው የማንነት ጥያቄ ተዳፍኖ እንዲቀርና እጅህን በእጅህ እንድትቆርጥ የተጠነሰሰ የትምህክት ሴራ መሆኑን ምንጊዜም ላፍታም ቢሆን ልትዘነጋው አይገባም፡፡
እነዚህ ኮሚቴዎች እናንተ በምትወስኑት ውሳኔ ጥፋተኛ ቢባሉ ቢበዛ ከሥር ያለፈ ቅጣት አይጠብቃቸውም፡፡ የአንተ የቅማንት ህዝብ የማንነት ጥያቄ ግን ዳግም ላይነሳ ይዳፈንና ለዘላለም ወደነበርክበት የበታችነት ራስክን አሳልፈህ ትሰጣለህ፡፡
ለአንተ ነፃነት የሚታገሉት በግፍ ልጆቸህን፣ ወንድሞችህን፣ አባትህን በግፍ እንዲገደል ያደረጉና የገደሉ የትምህክት አመራሮች ስብስብ ሳይሆኑ ከአንተ በመገኘታቸው ብቻ ያለምንም ልዩ ጥቅም፣ ያለምንም ክፍያ ጊዜያቸውን ፣ገንዘባቸውን፣ እውቀታቸውን በመሰዋት ለአንተ ክብርና እኩልነት እንዲታገሉ የወከልካቸው ኮሚቴዎች ናቸው፡፡ በመሆኑም በመካከልህ ያለውን ሆድ አደርና ባንዳ የቅማንት ግሳግስ ጨምረህ መንጥረህ በማውጣት ማንነትክን ለማስመለስ ሲታገሉ ለእስር የተዳረጉ የኮሚቴ አባላት፣ ከግፈኞች የግፍ እስርና ግድያ ለማምለጥ ሲሉ በመከራ ላይ የሚገኙ ልጆችህ ተፈትተውና ወደ ቤታቸው ተመልሰው አንተ የሰጠሀቸውን ኃላፊነት ከዳር እንዲያደርሱ መተባበሩ አማራጭ የሌለው ውሳኔህ ሊሆን ይገብል፡፡
ይህን በመጠየቅህ ምክንያት ግፈኞች ሊያደርሱብህ የሚችሉትን ሁሉ መከራና ስቃይ በፀጋ ሳትፈራ ተቀበል፡፡ ነፃነትን ከፈለክ መስዋትነትን አትፍራ፣ ለማንም ባንዳ በመሆን ወገንክን ወደ ባርነት አትመልሰው፡፡ የትግራይ ህዝብ ነፃነቱን የተጎናፀፈው የደርግን የግፍ ጭፍጨፋ በመፍራትና በመሸሽ ሳይሆን የግፍ ጭፍጨፋው በበዛ ቁጥር ይበልጥ በመተባበርና እንደብረት በመጠንከር በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ልጆቹን ገብሮ ነው፡፡ በልመና እና በፍርሀት ነፃነት እንደማይገኝ ከእዚህ የነፃነት ፋና ወጊ ወገኖችህ ልትማር ይገባሀል፡፡ የጉዳት ደረጃውና መጠኑ ይለያይ እንጅ በትግራይ ህዝብ በሀውዜን ከተማ ነዋሪ ላይ በገበያ ቀን የተፈፀመው የግፍ ጭፍጨፋና በአንተ ላይ በአይከል ከተማ በገበያ ቀን የተፈፀመው የግፈኞች በትር በዓላማ አንድ ናቸው፡፡ ይኸውም ዓላማውም ትምህክቶች የሚያደርጉት የመብትና የነፃነት ጥያቄን በሀይል መድፈቅ ዕድሜ ጠገብ አስተሳሰብ ውጤት ነው፡፡
የአንተ ወገኖች ቅማንት በመሆናቸው ምክንያት ከእርሻ ሥራቸውና ከንግድ ሥራቸው ተፈናቅለውና ንብረታቸው ተዘርፎ እነሱ በመታደን ላይ ይገኛሉ፡፡ በተቃራኒው አንተ እንድተገደልበት በየቀኑ የሚዶለትበት ሆቴል፣ አንተ እንደተገደል ጠበንጃ እየገዙ የሚያስታጥቁና መረጃ የሚያቀበሉ ግለሰቦች ግን አንተ በምትኖርበት ከተማና ቀየ በነፃነት ሥራቸውን እያከናወኑና እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ፡፡
አንተ ቅማንት ነኝ ስላልክ ብቻ ‹‹ለምን ቅማንት ራሱን ቅማንተ ብሎ ለመጥራት ደፈረ›› ብለው ከውጭ አገር አስከ አገር ውስጥ ራሳቸውን አደራጅተው ባንተ የነፃነት መብት ላይ የሚዘምቱ ግለሰቦች ሳያፍሩና ሳይሸማቀቁ በየከተማው ራሳቸውን አደራጅተው እየዘመቱብህ እያየህ እና እየሰማህ አንተ ግን ‹‹መብቴ ይከበር›› ባልክ አንገትክን እንድታቀረቅርና ዳግም ተመሳሳይ ጥያቄ እንዳታነሳ ለማድረግ በይፋ ጦርነት ተከፍቶብሀል፡፡ ይህን የግፍ ድርጊት በፍርሀት ቆፈን ተሸብበህ እጅና አግርህን አጣጥፈህ የምትመለከት ከሆነ ነገ የበረትህ መንጋ ከብት በግፍ ላለመነዳቱ፣የእርሻ በሬህ ከማሳህ ላይ ከቀንበሩ ተፈትቶ ላለመታረዱ፣ ነገ ከአብራክህ የወጣች ሴት ልጅህ በግፍ አንተ እያየህ ላለመደፈሯ፣ ነገ የሰማንያ ሚስትህ በአንተ አልጋ ላይ አንተ እያየህ ላለመደፈሯ ምን ዋስትና አለህ? አላደረጉትም እንጅ ለወሬ ማድመቂያቸው ‹‹ቅማንትን አጋድመን የጠላ ጋን እንቀዳበት ነበር›› ሲሉ እንደነበረው የጉራ ቱሪናፋቸው ይህን ያለፈ ምኞታቸውን ባንተ ላይ በቀጣዩ ላለመፈፀማቸው ምን ዋስትና አለህ?
ምን አልባት የወርና የሁለት ወራትን የትምህክቶች አስርንና እንግልት ፈርተህ እነዚህ ወኪሎችህን አሳልፈህ ለጠላትህ ከሰጠህ ነገ ባንተ ላይ ለሚከሰተው ዳግም ግፍ በየትኛውም ዘመን በትኛውም ትውልድ ተነስቶ ነፃ ያወጣኛል ብለህ እንዳታስብ፡፡ የወከልካቸው ኮሚቲዎች ሙሴ የአስራኤልን ህዝብ ከፈርኦን የ400 ዓመታት ባርነት እንዳወጣቸው ሁሉ አንተን ነጻ ለማውጣት የተሰባሰቡ መሆናቸውን ተገንዝበህ እጅህን ለመጠምዘዝ ለሚሞከር ቅጥረኛ የቅማንት ባንዳና የትምህክት አመራር እንዳትሸነፍ፡፡
‹‹ዛሬ እምቢ ለነፃነቴ›› ብለህ ራስክን ነፃ ካላወጣህና ይህ የጀመርከው ትግል በራስህ ደካማነት ወደኋላ እንዲንሸራተት ካደረከው መቸም፣ የትም ቢሆን በማንኛውም ትውልድ ሊመለስ እንደማይችል ልትገነዘብ ይገባል፡፡ አንተን እያንገላቱህና ግፍ እያደረሱብህ ያሉ የትምህክት ርዘራዦች እንጅ በጭቁኖች መስዋትነት እየተተገበረ ያለው ሥርዓት እንደሥርዓት አለመሆኑን ተገንዝበህ ራስክን እንደቀድሞው በማደረጃት የፌደራል ሥርዓቱን ለሚያስቀጥሉና ላልተነበረከኩት የሥርዓቱ አገላይ አቤቱታህን አሰማ፡፡ አንተ ብትታሰር ሌላው ጥያቄህን በሰላማዊ መንገድ ሳይፈራና ሳይሸማቀቅ እንዲቀጥል ራስክን በጎጥ፣ በመንደር፣ በቀበሌ በወረዳ አደራጅተህ ለሚመለከተው አካል ሳትታክት አቤቱህን አሰማ፡፡ እየደረሰብህ ያለውን ግፍ በዓለም ሁሉ ከጫፍ አስከጫፍ እንዲሰማ ያላሰለሰ ጥረት አድርግ፡፡ ይህን ስታደርግ ግን በእነዚህ ግፈኛና ትምህክት አመራሮች ድርጊት ተነሳስተህ አንተን ወደባርነት ሊመልሱህ ከሚታገሉ ፀረ-ሠላም ኃይሎች ጋር በፍፁም እንዳትተባበር፡፡
እነሱ የአንተን የቅማንትነት ጥያቄ ላለመስማት ከዋሽግተን አስከ አንተ መንደር ድረስ የተዘረጋ የቀቢጸ-ተስፋ መዋቅር ዘርግተው በመውተርተር ላይ እንደሚገኙ ልብ ልትል ይገባል፡፡ ዛሬ የአንተን ማንነት ለማስጣል በአውሮፓ፣ በአሜሪካ በግልፅና በህቡዕ ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱ ፀረ-እኩልነት ሀይሎች ሳያፍሩና ሳይሸማቀቁ እየተንቀሳቀሱ እያየህ አንተ ማንነትክን ለማስከበር ላነሳኸው ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ የተንቀሳቀሱ የኮሚቴ አባላት ወንጀለኛ አለመሆናቸውን ተገንዝበህ በዚህ ጉዳይ ላይ ለሚደረግ ውይይት ከትምህክተኛ አመራሩ ጋር ምንም አይነት ነገር ላለማድረግ ለራስህ ቃል ግባ፡፡ አሁን ያለህበት ተጨባጭ ሁኔታ በትምህክተኞች የሀይል እርምጃ ውስጥ ቢሆንም ከሞትና ከስር ለማምለጥ ብለህ የምታደርገው የፍርሀት ድርጊት ለዘላለም ባርነት እንደሚዳርግህ አውቀህ ወጣት፣ሽማግሌ፣ ሴት ወንድ ሳትል ለመብትህ ተንቀሳቀስ፡፡ ተራ በተራ ከምትሞትና ከምትታሰር በአንድ ላይ ታስረህና ሞትህ ቀሪው ትውልድ የዘላለም ነፃነቱን እንዲጎናፀፍ አድርግ፡፡
በመሆኑም በየቀበሌው ወርዶ በኮሚቴዎች ላይ የጥፋተኛ ውሳኔ እንድታስተላልፍ ለሚወተውትህ ቡድን በመጠራው ስብሰባ ባለመገኘትና ከተሰበሰብክም ጥፋተኞች ኮሜቴዎች ሳይሆኑ ግፈኛ ነብስ ገዳዮች ራሳቸው መሆናቸውን አስረግጠህ ያለፍርሀት ንገራቸው፡፡ ፍርሀትህ ለባርነት እንጅ ለነፃነት አያበቃህም፡፡
በመጨረሻም ሁላችንም ቢሆን በግልፅ ቅማንትን ለማጥፋት በመንቀሳቀስ ላይ ያለውን ሙከራ እስርንና ሞት ሳንፈራ ግንባራችን ለጥይት እጃችንን ለእስር አዘጋጅተን እንታገል፡፡ የምንሞተው አንድ ጊዜ ብቻ መሆኑን አውቀን ሳንፈራ ይህ የነፃነት ትግላችን የሚቀጥልበትን መንገድ መቀየስ ይኖርብናል፡፡
በመሆኑም ይህ ጹህፍ የሚደረሰን ሁሉ እያባዛን ለዩኒቨርሰቲ ተማሪዎች፣ ለሁለተኛና መለስተኛ ደረጃ ተማሪዎች በማድረስ በሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል እንጅ እንዲገባ በማድረግ ወላጆቻችንና ቤተሰቦቻችንን ለሰላማዊ ትግሉ ትግሉ የበለጠ ወደፊት እንዲቀጥሉ እናድርግ፡፡
ሊነጋጋ ሲል ይጨልማል በመሆኑ እንጅ ትግላችን ፍሬ ለያፈራ የመጨረሻው ደረጃ ደርሰናል፡፡ የትምህክት አመራሩ ለመጨረሻ እና ለአንዴ ያለ የሌለ ሀይሉን በማሰባሰብ የአንንተን ተወካዮች ከስራ ውጭ በማድረግ የራሱን የአሻንጉሊት አመራር በቅማንት የአስተዳደር ክልል ለመሾም የሚያደርገው እኩይ ተግባር መሆኑን ተገንዝበህ ራስክን እንደገና አደራጅተህ የትምህክቶችን ሴራ ለማፍረስ መንቀሳቀስ ይኖርብሀል፡፡
ሌላውና ዋነኛው ማድረግ የሚገባህ ነገር ይህን ግፍ የሚፈፅሙ ነብሰ-ገዳዮችን ስም ዝርዝር፣ የአዛዦችን ስም፣ የፈፀሙትን በደል አይነት፣ ድርጊቱ የተፈፀመበት ቀንና ቦታ ብትችል በምስልና በድምፅ ባትችል ደግሞ በማስታወሻ በማሰፈር ለሁሉም ወገን ዕለት በዕለት እንዲደርስ አድርግ፡፡ እነዚህ ግለሰቦች ዛሬ ፍርዳቸውን ባያገኙ ጊዜውን ጠብቀው ወደ ፍርድ መምጣታቸው አይቀሬ ነው፡፡ ከደርግ የቀይ ሽብር ተዋናኞች የፍርድ ሂደት ብዙ ልንማር ይገባል ፡፡ መረጃ ሀይል መሆኑን ተገንዘብ፡፡
ይህ የትምህክቶች የመጨረሻ እድላቸው በመሆኑ ምንም አይነት እድል አትስጣቸው፡፡
ይህን ዶክሜንት ለአርሶ አደሩ በሚመች መንገድና በሚገባው ቋንቋ በማዘጋጀት እንዲደርሰው በማድረግ ለመጨረሻው ምዕራፍ እንነሳ፡፡ ይህን ስታደርግ ትምህክቶች ሊያስሩህ ሊያንገላቱህ እንደሚችሉ አትርሳ፡፡ የጀመርከው የነፃነት ትግል ነውና ሳታመነታ ተቀበለው፡፡ የባለፉ የነፃነት ታጋዮች በትግል ውስጥ የከፈሉትን መስዋትነት አስታውስ፡፡
ይህ ግፍ በጭልጋ ወረዳ የሚታይ ቢሆንም ከእኔ ስላልደረሰ አያገባኝም ሳትል ከጫፍ ከጫፍ እስከጫፍ አንድ ሆነን ወገኖቻችን ከመከራ እንታደጋቸው፡፡
ሁሉም ሰው ከሞት አይቀርም፡፡ ለነፃነት ሲታገሉ መሞት ግን ዘላለማዊነት ነው!
ድል ለጭቁን ህዝቦች!

Posted in Agaw Kemant | Leave a comment

Agaw Democratic Party (AgDP) Executive Committee Holds Emergency Meeting and Makes Calls on Ethiopian Government and International Community

Ag DP Executive Committee held an emergency meeting last night to discuss on death and injuries sustained against the Kemant people, in North Gondar, June 12 to 14, 2015. The committee heard reports obtained from varies media, that has indicated the death of 7-civilians and confirmed 8-people whom sustained serious injury are in critical conditions. Others have been taken into an unknown detention center. The communiqué reads, it has not yet able to determine the total victims and urges officials to investigation.
After evaluating the whole situations, the communiqués condemned any form of violence in the North Gondar and has made call on the Government of Ethiopia as follows:
1. Independent Investigation Commission to be designated by the parliament, People’s Representatives and the commission to conduct an independent investigation.
2. These victims in the critical conditions to be provided immediate medical treatment.
3. These party, or committee members and ordinary people abducted and taken to unknown destination to be released immediately.
4. Those offenders to be tried at independent court following the investigation.
5. The international community to give due attention to North Gondar as it has become the center of human rights violations as was once against Ethiopian Jews.
6. Find durable constitutional solutions for Kemant people self-rule demand.
7. The communiqué also calls on anyone refrain from any form of violence and stick to peaceful resistance.
This communiqués was issued on June 15, 2015 from Gondar City

Posted in Agaw Kemant | 4 Comments

Breaking News: More Than Ten Kemants Shot to Death

The information forwarded to wlka states that more than 10 Kemants shot to death in Chilga District, North Gondar. Information had been sent this afternoon, it has not yet displayed the identity of individuals and other details. Some unconfirmed source claimed more than 100 people critically injured. wlka has no resource to send its informant to the scene area. It is impossible to communicate in the area. If you know details, you can send information directly to wlka including their names. Do not send your information to any person, wlka will not receive it.

Update: On Kemant People Death and Injury (June 15)

A source from Gondar City Police Department, who wants to remain in anonymity has provided the following updates:
• The death of 7 people confirmed.
• Other 8 people in critical conditions and admitted to Gondar Hospital, but not treated due to order from officials, expected to die.
There is conflicting report regard to the following individuals:
• Mr. Kassie Godo, AgDP party’s activist
• Mr. Fentahun, another AgDP activist and candidate for the past May 2015 election.
• Mr. Kassie Abera, a Kemant Committee member
• Two elders from the Aykel town
Some people claimed Mr. Kassie Godo was abducted on June 12, just before midnight, and his whereabouts is not known. Others say five of persons under police search for their attempt to organize demonstration.

Update on June 17:
In related news, Blue Party’s last month candidate, Mr. Samuel Awoke died in Debre Markos, on June 15, 2015, after attacked by unknown persons. An opposition said, murder is politically motivated, the government described private related.

The replica of this report has appeared also on American Embassy Facebook Addis Ababa, under Wlka Bt. First you can find Wlka Bt Facebook and then direct to the embassy facebook.

Posted in Agaw Kemant | 3 Comments

Two Hours Ago 17 Young People, Supporters of Agaw Democratic Party Abducted by Security Force

Just two hours ago, 17 young people, supporters of Agaw Democratic Party have been abducted by a local security forces. One of them was the party’s observer for tomorrow’s election; his name is Endashiw, an inquiry is underway to identify his last name. Abducted victims were forced to walk on bare foot to unknown destination. Abduction took place in Lay Armachiho District, the locality called Erebu Gebya, 32 km the west of Gondar City, Northwestern Ethiopia. The incursion has been reported to National Election Board of Ethiopia (NEBE), but so far no reaction from NEBE. Another young person detained last night in the same District (Woreda) was released this afternoon after long debate among security personnel to kill or not to kill him.

Update on May 24, 2015

Report sent to wlka on May 24, indicates 2 observers, Teshale Tafere and Zemena Mazena disappeared and 5-more beaten and detained in Chilga District. The detainees were seen bleeding. At Wogera, Chuge A (ha) voting station, the voting counting was completed before 5:00 pm. The AgDP owned the vote, but the ruling party and the board observers refused to accept the result, as a result there was dispute with AgDP’s observer, Mr. Dereja. At 6:00 pm, Mr. Dereja was taken to unknown destination. His family and the party is searching his whereabouts. The ruing party acted violently after 10 voting station was early counted and AgDP won these and others in the district.

Posted in Agaw Kemant | Leave a comment

Armed Militia Goes House to House and Gives Death Threat to AgDP Election Observers

Ethiopia supposed to conduct a democratic election on the coming May 24, 2015. But, an armed militia force comprise of five men traveled house to house today, May 19, 2015 in Lay Armachiho Woreda (County), North Gondar, Ethiopia. The militia checked the houses of Agaw Democratic Party observers for May 24 election process. The armed militia gave death threat to the party’s observers. It claimed those who observe for the Agaw Democratic Party (AgDP) would lose their live if they go out on the day of election to vote or observe for the party. Armed men also declared there would be violence all voting stations the AgDP is contesting.
Before one week, threat was targeted to potential voters and activists, since the middle of the past week; the ruling party has intensified persecution against potential observers all over election districts. In Metema District, Zebach Kebele, Mr. Meleku Tesfaye in hospital treatment after sustained injury by a separate armed militia. Most of districts declined to assign the observers in fear of the observers’ security. The districts determined to register observers regardless of death threat involves Dangla, Lay Armachiho, Gondar Zurya and Chilga. Now, most of them are submitting resignations. The report has been submitted to the National Election Board of Ethiopia and Africa Union Delegates in writing and orally, but no action has been taken to address the problem.

Posted in Agaw Kemant | Leave a comment

Power Shutdown and Jamming on Agaw Democratic Party’s Election 2015 Transmission

Agaw Democratic Party/AgDP was not able to broadcast its election 2015 message on March 4, 2015. The National Election Board of Ethiopia (NEBE) allocated for AgDP two TV schedules, each consists of 15-minutes. The first schedule was March 4, 2015 (Yekatit 26) on Amara TV immediately after 6:00 pm news. However, before five minutes of the party’s transmission, electric power was shutdown throughout Awi Province/Zone. The same thing happened also in four Gondar Zone districts, including Chilga County.

The power was available in the cities of Bair Dar and Gondar, but was too difficult to hear due to jamming. The party’s chairperson lodged compliant with a regional parties joint forum and NEBE. The forum characterized the move as a criminal act and condemned, but the NEBE has not taken any measures. The party’s members and supporters urged the party leadership appeal to the NEBE for an alternative broadcast schedule. In related news, a person who sent message to wlka in an anonymous condition claimed the power distribution in Ankesha-Gugusa woreda, one of Awi districts has been off since one month, but he added power disruption on March 4, 2015 in the other districts an active political sabotage not a technical problem.

The lately received report from Gondar City indicates that Mr. Muluken Wagnw a party member from Layarmachiho is in detention for the last 6-days. Zonal officials claimed National Election Board of Ethiopia’s law does not work in Gondar. He has been detained while he was giving out the party’s election manifesto.

Posted in Agaw Kemant | Leave a comment

Agaw Democratic Party Withdraws its Nominee for Parliament for 2015 Election at Constituency of Bahir Dar City

A reliable source from Regional Election Board Branch Office sent message to wlka anonymously. On the 12th of February, the party’s Chairperson, Mr. Andualem Tilahun, sent a fax message to Bahir Dar City Election Board Secretariat requesting the cancelation of its only candidate in Bahir Dar City constituency who was Mr. Wasihun Mulaw. The candidate also made the similar correspondence with the city board. The city board was reluctant to accept the request till the official memorandum was sent from the secretariat. The contender was the party’s nominee for parliament/House of Representatives for May Election 2015.
Another source stated cancelation created different reactions. Some saw it as defeat before “shot” and others considered as a tactical decision since there are other four parties registered for constituency, which makes the winning chance slim. Some people speculate the action has been taken probably to increase other parties’ winning chance for some sort of expectations in the future.

Posted in Agaw Kemant | 2 Comments

AgDP Central Committee Issues Statement on Current Situation in Kemant, Gondar

Agaw Democratic Party/AgDP’s Central Committee at its regular session (on Nov. 15) at the town of Zege, Lake Tana, discussed the current turmoil in North Gondar, Kemant Province. It received a report on more than 100 school closure throughout the province in the past two weeks. On the other hand, it learned that some of schools have been reopened since Wednesday, but other remained close. The party expressed its concerned on the deteriorating situation and asked all involved parties to refrain from any act of violence. At the end of the session it has issued the following statements:
1. The current school closure is resulted from the government’s lack of due respect for its constitution. If the government has respect for the country’s constitution, it could treat the Kemant people, or Agaws in general on an equal basis and the Kemant’s constitutional quest for self-rule could have been guaranteed under Article 39. The party called on the government to stop percussion and address the Kemant’s demand without delay.
2. The communiqué stated that Kemant people have waged peaceful resistance for the past decay and they need to pursue only peaceful struggle to achieve their goals.
3. The communiqué stressed the murder of an unarmed citizen, Mr. Tegenawu Wolelawu and others, whoever is unacceptable. The party demanded an independent investigation and due justice including adequate compensation for the family members of the victims.
Finally, the communiqué demanded for equal treatment and justice to all citizens.

Posted in Agaw Kemant | 2 Comments

Call for Support for Continuity of wlka

Peaceful political struggle without media is entirely unthinkable. For the past 3-years, the Agaw people’s struggle, specially, Kemant’s struggle for self-rule and equality that took the attentions of many people could not happen at all without wlka. Indeed, wlka has done its professional responsibility as the online press media. Now days, it is facing enormous challenges for its continuity as the forum and provision of compatible services in the dramatically changing world. There are two major parameters wlka has encountered, financial and personnel who have to provide voluntary services indefinitely. At this point, there are only two unpleasant choices, either strengthen the existing media and pursue the resistance for liberty and constitutional rights, or give up, surrender to the oppressors and live in second class citizenship. If the choice is the former, the following measures must be taken for wlka’s effective continuity:
1. It has to be updated including domain modification and hardware upgrading on its base, to uphold its security and functional capacity.
2. Be able to pay transport and allowance for an informant who travels to field to collect first hand evidence.
Certainty, financial commitment is required to execute the project:

 • $6,790 for the system upgrading and enhancement including backup capability for offline availability;
 • $3,386 for allowance and transport cost for the informants per year;
 • $510 for contingency in the case of emergency for immediate life support. If any thing, like automobile accident happens on the informant while in the field;
 • TOTAL of $US 10,686 only.
 • You are kindly requested to support financially the project as you are keen to the liberty of the oppressed people. Also, share this information with those who have no access to the website. Then, please take initiatives and setup a steering committee that can collect fund from the country you are living. Then, communicate wlka in the same way, you send your articles and comments for publication. Leave your full address including e-mail, phone number with country code and name of city. Then, wlka will contact you for a further action. Thanks!

  Posted in Agaw Kemant | 3 Comments

  Amhara Regional Government Launches Military Campaign against Judaio-Pag Kemants

  Find the following links: https://doro.com/news/post.php

  Posted in Agaw Kemant | Leave a comment

  AgDP Candidate Insists on May 2015 Election Boycott or Self-Determination

  Mr. Birhanu Kasa is Agaw Democratic Party Central Committee from Banja District. He is an influential figure in the party. He was highly expected to win in his constituency against the ruling party. In the beginning of April he issued detail report on the ruling party’s persecution against May 2015 election candidates in his district. Mr. Birhanu concluded that it is impossible to conduct fair and democratic election in Awi Zone and proposed two alternative options:
  1. The party submit urgent request to House of Federation on self-determination the Agaw people.
  2. Otherwise election boycott.
  According a reliable source, in this brain storming session, a majority of the committee members agree objectivity of the report, disagree with proposals. These who declined to accept Birhanu’s ideas believe:
  1. The issue of self-determination has no legal ground in the middle of the election.
  2. The party will benefit by staying in the election; it will gain important lessons for the future.
  However, Mr. Birhanu is still sticking with his view and busy to sell his ideas for other candidates. His latest object is the party to withdraw from the election process because of continuous repression in the zone and the situation seems critical for the party.

  Posted in Agaw Kemant | 2 Comments